کاربر عزیز،اگر در حین کار با “سیب وال” و استفاده از خدمات ما با مشکل یا هرگونه خرابی برخورد کرده اید،در این بخش مشکل مربوطه را برای ما بنویسید. گزارش مشکلات و خرابی ها توسط شما کاربران عزیز به ما در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده کمک می کند.